Chào bạn, tôi là
CloudMQTT iNut.

Công cụ giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận IoT trong nháy mắt số một tại Việt Nam

Tìm hiểm thêm ở đây

Hướng dẫn kết nối iNutMQTT với CloudMQTT

bạn copy thông tin máy chủ ở
CloudMQTT và dán vào ô dưới đây nhé!